♥دلـــنوشتـــه های مــن♥

اول اینو بخون...

سلام


از این بحث های تکراری بگذریم که خوش اومدین و بازم بیاین و نظر یادتون نره و از این حرفا...

قبلا اینجا فقط دلنوشتهام بود ولی الان بعضی خاطرات و شعرهایی که خوشم بیاد رو هم میذارم.

خوشتون اومد که خداروشکر....اگه نه که به بزرگی خودتون ببخشید دیگه...

فعلا دیگه حرفی ندارم.

[ چهارشنبه 10 خرداد1391 ] [ 9:32 ] [ Mina ] [ ]

خواهـے فهمیـכ


تو سکوت  مـے  کنـے 

 

 

فریاد زمانم را نمـے  شنوے !

 

 

یک روز من سکوت خواهم کرد !

 

تو آن روز
 

برای اولین بار
 

مفهوم “دیر شدن ” را خواهـے  فهمید !!

 

 

 

[ سه شنبه 20 آبان1393 ] [ 22:34 ] [ Mina ] [ ]

خــــــآص

آכم وقتـے یـ حِسِ تِکـــــرار نشـכنـے رو با یـــــکـے تجربــــــــ میکنـ

 

כیـگـ نمیــــــــــتونــ اوלּ  حِــــس رو با کسِ כیگه اے تجـربـ کنــــ

 

بعضـے حِـــــس ها خـــــآص و نــــــآب هستنـــــכ

 

مِثـــــلِ بَعـــــضـے آכَم ها .... 

 

 

 

از طرف هستـے جـــوלּ 

[ چهارشنبه 12 شهریور1393 ] [ 13:45 ] [ Mina ] [ ]

خٌـכایـــــا خوُـכت ـכرستـش کن . . .

بــــعضی وقتــــا واقـــــــــــــــــــــــعﺂ نمیـכونی

چـــــــــرا ـכاری گریه میکنـــــــی . . .

نمــــــــیـכونی چرا ـכلـت گـــرفته . . .

نمیـכونــــــی چــــــیکار کنی . . .

از همــــــه بـכت میاـכ . . .

ـכوس ـכاری ـכاـכ بزنــــــی . . .

کمک بخــــــــوای . . .

تو اون لـــحظات فقط میتونی بگی . . .

خـכایـــــا خوـכت ـכرستـش کن . . .

[ یکشنبه 2 شهریور1393 ] [ 12:20 ] [ Mina ] [ ]

.....!

ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻛﺮد

ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﺭﻓﺖ ،

ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﺷﻌﺮ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ

ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮد

ﺑنی ﺁﺩﻡ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳک پیکرﻧد

ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺯ ﻳﻚ ﮔﻮﻫﺮﻧﺪ

ﭼﻮ ﻋﻀﻮﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ

ﺩﮔﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ

ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﺑﻘﻴﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ!

ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ: ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ ،

ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻲ ؟ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻲ؟!

ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ:ﺁﺧﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،ﭘﺪﺭﻡ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻣﻦ هم ﺑﺎﻳﺪ دستفروشی بکنم ﻭ هم ﻫﻮﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ،

ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ؟!ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻌﺮ ﺭﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﻜﺮﺩﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﻤﻴﺸﻪ!

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ:

ﺗﻮ ﻛﺰ ﻣﺤﻨﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻲ ﻏﻤﻲ

ﻧﺸﺎﻳﺪﻛﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﻧﻬﻨﺪ ﺁﺩمی

[ دوشنبه 9 تیر1393 ] [ 10:30 ] [ Mina ] [ ]

....

گاهی شاپرکی را از تار عنکبوت می گیری ،

خیلی آرام ...

تا رهایش کنی ؛

شاپرک میان دستانت له می شود ...

نیت ِ تو کجا

و سرنوشت او کجا ...

 

 

 

[ دوشنبه 5 خرداد1393 ] [ 11:35 ] [ Mina ] [ ]

ذاتﮔﺮﮒ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ...
ﻋﺎﺷﻘﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﺍﺵ
ﻧﺰﺩﻳﻜﺶ ﺷﺪ
ﺑﻮﻳﻴﺪَﺵ
ﺑﻮﺳﻴﺪَﺵﻭ
ﺑﺎ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﮔﻠﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺩَﺭﻳﺪ...
ﺍﻓﺴﻮﺱ...
" ﺫﺍﺕ " ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﺪ...!!

[ سه شنبه 16 اردیبهشت1393 ] [ 9:17 ] [ Mina ] [ ]

[ جمعه 29 فروردین1393 ] [ 23:42 ] [ Mina ] [ ]

تولد دااااریـــــم!!

Avazak.ir Line2 تصاویر جداکننده متن (1)

♥فــــردا تولـــد بهتریــــن دوست دنیـــــــاست...♥Avazak.ir56 شکلک های یاهو (2)


کمترین کاری که از دستم برمیومد و خواستم براش انجام بدم...امیدوارم خوشش بیاد...

هستی جون عزیز دلم بیستمین بهار زندگیتو بهت تبریک میگم...Avazak.ir64 شکلک های یاهو (2)

امیدوارم به حداکثر آرزوهای قشنگ زندگیت برسی و غمو غصه هات کمتر پیشت بیان...

Avazak.ir Line7 تصاویر جداکننده متن (1)

 Avazak.ir Line7 تصاویر جداکننده متن (1)

خودمونی نوشت:هستی خانوم فکرنکن من همینجوری میگذرماااا.....باید منو ببری یه شیرینی...بستنی...بدی وگرنه باهات قهر میشم.....گفته باشماااا.....بیشوووور دلم براااات تنگ شده.......

دوستااان خیلی خوش اومدین.....برای شادی دل این بچمون یه تبریکی بگین خودش ثبت میشه.....

پیشاپیش مچکرم.......

Avazak.ir Line2 تصاویر جداکننده متن (1)

        Avazak.ir smili3 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)      Avazak.ir Line13 تصاویر جداکننده متن (1)       Avazak.ir smili3 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)

[ چهارشنبه 27 فروردین1393 ] [ 9:15 ] [ Mina ] [ ]

تبريك!

سلام به همه ى دوستان عزيز فقط يه سر اومدم براى عرض تبريك و تقاضاى بخشش!شرمنده نتونستم تك تك بيام وبلاگاتون.هم باگوشى اومدم وامكانش نيست هم اينكه وقت تنگه ومامان محترم اجازه نميده.تالحظه آخرخونه تكونيه ديگه!!هعى خدا!! خلاصه امسال هم رو به تموم شدنه وبه مدت باهم بودنمون اضافه شده! توى سال٩٢خيلى اتفاقات افتاد"ازجمله سربازى آرش ومهدى،كشت باكترى دكترهستى،جلسات فشرده تقلب استادرضا،منم كه اينجانخودى بودم"و گفتيم وخنديديم وساعاتى رو اينجا باهم بوديم.اگرهم كسى ناراحت شدخداى نكرده لطفا بگه كه شرمندش نباشم.بهرحال كوچكترين عضوتونم! منو ببخشيدوحلال كنيد.اميدوارم سال نو پرازخيروبركت وشادى باشه براهممون!بازم جمعمون جمع باشه وبزرگتربشه،مثلامزدوج بشين باخانوم بچه هاوآقاتون تشريف بيارين!بعله روياشم قشنگه!!هههههه! اميدوارم اميرعلى جون داداش رضاهم بزرگتروقوى تربشه بزنه رودست باباش.ازهمين جافاتحه اى هم لطفا براى شادى روح مامان گلش بفرستيم.خدارحمتشون كنه. ديگه چى بگم؟!اوممم...خداجون باقى مونده روزاى سربازى آرش ومهدى هم زودتربگذره.من وهستى هم زودتردكترشيم"آرزوبرجوانان عيب نيست" خيلى حرف زدما.خلاصه "عيدتون پيشاپيش مبارك دوستان گلم" يادمنم باشين!
[ پنجشنبه 29 اسفند1392 ] [ 15:22 ] [ Mina ] [ ]

آدما...!!


پسر خاله:

آدما نباس دوست پیدا کنن چون وقتی میرن

وقتی دیگه نمیشه بهشون زنگ بزنی

وفتی نمیتونی درد دل کنی

یا حتی باهاشون شوخی کنی و بخندی. . .

وهمه دوستی خلاصه میشه تو عکسهات و خاطراتت

هی بغض تو گلوت گیر میکنه

خفه ات میکنه

آدما باس همیشه تنها بمونن. . .
[ شنبه 10 اسفند1392 ] [ 21:19 ] [ Mina ] [ ]

حقیقت!پسری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ !
ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺑﻔﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ
ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻮﺩ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ
ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﻧﯿﺴﺖ !! 
ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺧﻮﺷﮑﻠﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ . 
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﯽ ...
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ 
ﺑﺎﻟﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩت;
ﮐﻪ یک ﻣﺮﺩﯼ در ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهت است
ﻭ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ

[ یکشنبه 6 بهمن1392 ] [ 13:31 ] [ Mina ] [ ]

زندگی فرصت پروازبلندیست ولی!قصه اینست که چه اندازه کبوترباشی


خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم"


دلـــــــم تــــــــاب میخواهد


و یک هــــُــلِ محــــکم 


کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین،هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را...

[ چهارشنبه 25 دی1392 ] [ 12:30 ] [ Mina ] [ ]

چه کسی می‌گوید که گرانی شده است؟ دوره ی ارزانی است ...


دل ربودن ارزان، دل شکستن ارزان، دوستی ارزان است!


دشمنی ها ارزان، چه شرافت ارزان، تن عریان ارزان ...


آبرو قیمت یک تکه ی نان!!!


و دروغ از همه چیز ارزان تر،


قیمت عشق چقدر کم شده است! کم‌تر از آب روان.


و چه تخفیف بزرگی خورده: قیمت هر انسان


[ دوشنبه 20 آبان1392 ] [ 22:9 ] [ Mina ] [ ]

نَسـلِ سـوختِـﮧ

نَسـلِ بـوسـﮧ هـآے خیـابـآنے هَستیـم.

نَسـلِ خـوآبیـدَלּ بـآ اِس اِم اِس.

نَسلِ دردودِل بآ غَریبِـﮧ هـآے مَجـآزے

نَسلِ جُمـلِـﮧ هـآےکـورُوش وَ دُکـتُر شَریعَـتے.

نَسـلِ کـآدوهـایِ یَوآشکـے

نَسـلِ تَـرس اَز چِـرآغ هـآے گَـردלּآ مـاشیـלּ پُلـیس.

نَسـلِ سـوختِـﮧ. نسـلِ مــלּ! نسـلِ تُــــــو!

یـآدماלּ بـاشـد هنگـآمے کـﮧ دوبـآره بـﮧ جَهَنَــم رَفتیـم

بیـלּ عـذآب هـایـمآלּ مُدآم بگـوییم:

یـــــــــــــــآدَش بخـیر؛

دُنـیاے مآ هَم همینطُـور بـود،

مِثـلِ جَهَنَـم. . .!

[ یکشنبه 28 مهر1392 ] [ 16:33 ] [ Mina ] [ ]

حس!

خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا

زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را

یکی همجون نسیم دشت میگوید

کنارت هستم ای تنها...

[ جمعه 12 مهر1392 ] [ 16:41 ] [ Mina ] [ ]

........!

پررو تر یه سری آدما هستند!

هرچی که مراعاتشونو میکنی پررو تر میشن.
عمرا بفهمن داری کوتاه میای چون نمیخوای ناراحتشون کنی.
ولی یه جایی میرسه که دیگه کم میاری و میگی :
پاشو جمعش کن بابا فکر کردی کی هستی .
اصلا همینه که هست !
[ شنبه 9 شهریور1392 ] [ 12:48 ] [ Mina ] [ ]

בل

گــاهے اوقـــاتـــــ نبایـב بـرخـے حـرفـهــــا را زב ...

و نبایـב بـرخےحــرفهـــا راخــورב ...

و בل چہ زجــرے میکشـב بیـטּ ایـטּ زב و خورد...
[ سه شنبه 22 مرداد1392 ] [ 17:5 ] [ Mina ] [ ]

دکتـــرشریعتــــی

 اَز اِنسانها غَمی بِه دِل نَگیر

 زیرا آنها خُود نیز غَمگینَند

 

با آنکِه تَنهایَند اَز خُود میگُریزَند

 

زیرا بِه خُود بِه عشقِ خُود وَ بِه حَقیقتِ خُود شَک دارَند

 

دوستِشان بِدار حَتی اَگَر دوستَت نَداشتِه باشَند...

[ سه شنبه 18 تیر1392 ] [ 13:30 ] [ Mina ] [ ]

!!

یِکســــــــالِ دیگِهـــ  گُذَشتـــــــ


تَقویــــمِ عُمـــرَم  +۱ شُــــد

 

خـُــــدایا تا اینجـــــاشـــــ  شُکــــر

 

اَز این بِهــ بَعدِش هَمـــ بِهـ اُمیـــــدِ خُودِتـــــــ

 

   تَوَلُـــ♥ـــدَم مُبــــارَکــــ♥ــــــ  !!

[ چهارشنبه 12 تیر1392 ] [ 13:7 ] [ Mina ] [ ]